fbpx

Privacy verklaring zwanger met Janne

 

Privacy verklaring. AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet.

De AVG geldt ook voor ons docenten/coach. Het is voor deze wet

belangrijk, dat je kennis hebt van dit document en er mee instemt.

Een gemaakte afspraak zorgt ervoor dat je instemt in dit privacy beleid.

 

De docent/coach informeert met dit document de ouder uitdrukkelijk welke gegevens de docent / coach opslaat in het dossier en wat de docent / coach hiermee doet.

 

INDENTITEIT:

Zwanger met Janne

Haarstaat 83

7462 AL  Rijssen

06-37566526

info@zwangermetjanne.nl

Kvk 59384212

AGB code 90-057795

 

UW PRIVACY:

Voor het gewenste effect van de cursussen heb ik gegevens nodig die ik aanleg in een dossier.  

In dit dossier staan de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mail adres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Uitgerekende datum van uw baby
 • Startdatum van de cursus
 • Omschrijving van de cursus/training/ consult/behandeling
 • Medische gegevens/ psychologische gegevens

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik/jij:

–      zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,

–      er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

–      als jouw docent/ coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 • zelf het recht hebt op inzage in de gegevens. Daarbij kan je een verzoek indienen om een correctie of verwijdering. Verwijdering van gegevens mag alleen als deze niet meer relevant zijn.
 • toestemming moet geven als ik vorderingen of ervaringen zou willen delen op het Facebook, Intragram account of de website van Zwanger met Janne.
 • toestemming moet geven van foto`s die gemaakt worden tijdens de cursus en of deze gedeeld mogen worden op de website, Facebook of Intragram.

 

VEILIGHEID

 • Op mijn website en in mijn mail zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij ik dit expliciet meldt dat dit zo is.
 • Ik maak gebruik van cookies op mijn website.

 

 

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als bewijs van deelname cursus. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Aan het HypnoBirthing instituut voor het bewijs van deelname. Bij aanmelding van de cursus ga je hier automatisch mee akkoord.
 • Bij een gemaakte afspraak geef je ook toestemming om met jou te communiceren via telefoon, e-mail of social media (o.a.Whats App)
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur) een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere redengebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij je zorgverzekeraar. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • een korte omschrijving van de cursus/ coaching consult
 • kosten van de cursus of coaching consult
 • AGB code
 • NOAG registratienummer (consult)
 • NIBIG registratienummer (consult)
 • gegevens van Zwanger met Janne
 • factuur datum, factuur nummer
 • debiteur nummer
 • KvK gegevens
 • BTW gegevens